.::تک درخت عشقم سوخت بگذار جنگل بسوزد::.

دلم گرفت از این روزهااز این روزهای بی نشون

از این همه در به  دری از گردش چرخ زمون

دلم گرفت از آدمااز آدمای مهربون

از این مترسکهای پست از هم دلهای هم زبون

تو هم که بیصدا شدی آهای خدای آسمون

آهای خدای عاشقاتویی فقط دلخوشیمون

آره دلم خیلی پرهاز غم های رنگاوارنگ

از جمله دوستت دارم دروغهای خیلی قشنگ

 

+ تاريخ دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 13:53 نويسنده ×××شیما××× |

Ðe$igNER